www.stolartvovengrin.sk

Viac o našich obložkách

  Obložky sa montujú v troch rôznych prevedeniach:
    a.) Truhlica na celú šírku múru, okno je osadené v strede priestoru
    b.) Vnútorná aj vonkajšia obložka vrátane dreveného a plechového parapetu
    c.) Vnútorná obložka s parapetom, z vonkajšej strany obvodové lišty okolo okien

Fotogaléria obložiek z našej produkcie